Cover-บทความ-รวมสถาบันฝึกอบรมพนักงาน

5 สถาบันฝึกอบรมพนักงานยอดฮิตมีที่ไหนบ้าง? [ห้ามพลาด]

การจัดการอบรมพนักงานในองค์กร เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เพิ่มขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากรในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) นั้นจะร่วมพัฒนาศักยภาพของพนักงานในองค์กรให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ ซึ่ง “การฝึกอบรมพนักงาน (Training) เป็นหนึ่งวิธีสำคัญที่จะช่วยให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อความก้าวหน้าของพนักงานในแต่ละบุคคล และความก้าวหน้าของบริษัทไปพร้อมกัน

และในปัจจุบันนี้ การฝึกอบรมพนักงาน หรือ การเทรนนิ่ง โดยสถาบันฝึกอบรมพนักงาน มีความนิยมอย่างมาก อีกทั้งยังกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาบุคลากรที่องค์กรส่วนใหญ่ร่วมลงความเห็นว่าการเทรนนิ่งเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า

ซึ่งจะเห็นได้ชัดจากแต่ละองค์กรที่มีการส่งพนักงานเข้าอบรมตามสถาบันฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งมีการจัดฝึกอบรมกันภายในองค์กร เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการทำงานให้แก่พนักงาน อีกทั้งยังช่วยให้พนักงานมีโอกาสเติบโตในตำแหน่งงานได้อีกเช่นกัน

ในบทความนี้จะนำผู้อ่านทุกท่านไปรู้จักกับสถาบันอบรมพนักงานยอดฮิต ที่ไม่ควรพลาด รวมไปถึงวิธีการเลือกสถาบันการฝึกอบรมอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพต่อบุคลากรในองค์กรมากที่สุด

ทำไมต้องสถาบันฝึกอบรมพนักงาน?

หลายองค์กรหรือบริษัทเลือกจัดหาสถาบันฝึกอบรมพนักงาน เพื่อเป็นหนึ่งกระบวนการในการพัฒนาความรู้ และเสริมทักษะในด้านต่างๆ ให้เหมาะสมกับหน้าที่ของบุคลากร อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกสบายในการจัดเตรียมความรู้ที่ต้องการถ่ายทอดสู่พนักงานได้ตรงวัตถุประสงค์ และยังได้วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ มาร่วมพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้ตรงจุด ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารในหลายๆ องค์กรจึงเลือกใช้สถาบันฝึกอบรมพนักงานในการพัฒนาบุคลากรของตน

แต่ใช่ว่าฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) หรือ บุคลากรในองค์กรจะไม่สามารถจัดฝึกอบรมพนักงาน (Training) ในองค์กรเองได้ หากบุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และใบรับรองในการถ่ายทอดเรื่องราวสู่พนักงานท่านอื่น องค์กรของท่านก็สามารถจัดการฝึกอบรมพนักงานได้เช่นกัน

เลือกสถาบันฝึกอบรมอย่างไรให้เข้ากับองค์กรของเรา?

เมื่อคุณอยู่ในจุดที่ต้องคัดสรรสถาบันฝึกอบรมพนักงาน ซึ่งมีสถาบันอยู่มากมายให้เลือกสรร แล้วท่านมีวิธีใดในการคัดกรองสถาบันเหล่านั้นเพื่อองค์กร? 

แน่นอนว่าฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) แต่ละองค์กรมีวิธีในการคัดเลือกสถาบันที่เหมาะสมให้แก่องค์กรแตกต่างกันไป มาดูกันว่าไอเดียเหล่านี้จะช่วยสร้างมาตรฐานในการเลือกสถาบันที่เหมาะสมต่อองค์กรของท่านได้หรือไม่

จุดประสงค์ในการฝึกอบรม

ก่อนที่จะเริ่มตามหาสถาบันที่ดีพร้อมสำหรับองค์กร คุณต้องทราบถึงจุดประสงค์ที่ต้องการจัดอบรมครั้งนี้ก่อนว่า องค์กรของคุณต้องการคืออะไร?

เพราะในแต่ละองค์กรล้วนมีวิธีการเลือกพัฒนาบุคลากรที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น

  • การพัฒนาทักษะในการทำงาน 
  • ทักษะด้านสังคม (Soft Skill)
  • การอบรมความรู้เบื้องต้นในเรื่องของความปลอดภัย 
  • กฏระเบียบต่างๆ ในระบบการทำงาน

หากคุณระบุได้อย่างชัดเจนถึงจุดประสงค์ที่ต้องการ คุณจะพบสถาบันที่เหมาะสมแก่องค์กรท่านจากจำนวนของสถาบันหลายร้อยแห่งได้อย่างแน่นอน

คัดสรรสถาบันฝึกอบรมเพื่อองค์กร

สำหรับวิธีการคัดเลือกสถาบันฝึกอบรมสำหรับองค์กร มีวิธีการเลือกโดยใช้เกณฑ์ดังนี้

1. มีคอร์สการฝึกอบรมที่ตรงใจ

ในแต่ละสถาบันฝึกอบรมพนักงาน มีคอร์สมากมายให้ท่านได้เลือกสรรเพื่อองค์กร คุณสามารถตัดสินใจได้จากรายละเอียดของการฝึกอบรมของคอรสนั้นๆ ไม่ว่าจะในส่วนของเนื้อหา หรือรายละเอียดค่าใช้จ่าย ว่ามีความสอดคล้องต่อจุดประสงค์ขององค์กรมากน้อยแค่ไหน

2. วิทยากรที่ใช่

การเลือกผู้สอนเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้บุคลากรของท่านมีประสิทธิภาพในการเข้ารับการฝึกอบรม โดยวิทยากรแต่ละท่านจะมีวิธีในการนำเสนอ ถ่ายทอดความรู้แตกต่างกัน ดังนั้นท่านควรเลือกวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทัศนคติต่างๆ ที่มีความใกล้เคียงต่อบุคลากรในองค์กรด้วยเช่นกัน

3. ใครบ้างที่ผ่านการเทรนนิ่ง

การสืบหาผู้ที่เคยเข้ารับการอบรมจากสถาบันฝึกอบรมพนักงาน เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะสร้างความมั่นใจให้กับคุณ โดยดูว่าสถาบันนั้นเคยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวนมาก หรือองค์กรใหญ่ๆ นั้นเคยเข้าร่วมมาแล้วหรือไม่ จะเป็นอีกหนึ่งความมั่นใจต่อมาตรฐานในการอบรม และให้คุณตัดสินใจเลือกสถาบันการอบรมได้ง่ายขึ้น

5 สถาบันฝึกอบรมพนักงานยอดฮิตมีที่ไหนบ้าง?

การวางระบบการพัฒนาพนักงานในองค์กรเริ่มต้นจากการค้นหาครูที่ดี ที่จะสร้างศักยภาพเหล่านั้นให้เกิดขึ้นต่อบุคลากรในองค์กร ซึ่งการค้นหาสถาบันฝึกอบรมพนักงานในปัจจุบันนี้ไม่ใช่เรื่องยาก 

ไปรู้จักกับ 5 สถาบันยอดฮิต โดยคัดเลือกจากหลักสูตรที่น่าสนใจ กลุ่มองค์กรที่เคยเข้าร่วมการฝึกอบรม และจากคำแนะนำของทีมงานที่เกี่ยวเนื่องต่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่าง ทีมทรัพยากรบุคคล (HR) มาดูกันว่าสถาบันฝึกอบรมไหนจะโดนใจคุณมากที่สุด

1. MM Training

สถาบันฝึกอบรมพนักงาน-สถาบันที่1-MMTraining

อีกหนึ่งบริษัทที่มีความน่าสนใจในรูปแบบของหลักสูตรการอบรมที่โดดเด่นเฉพาะตัวอย่าง MM Training ที่เป็นผู้นำเข้าแบบทดสอบ HBDI® วัดความถนัดทางด้านความคิด และเป็นตัวแทนในการจัด HBDI®  Certification Workshop หลักสูตรครูผู้สอนเพียงสถาบันเดียวในประเทศไทย 

โดยสถาบันฝึกอบรมพนักงานนี้จะฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร (Corporate Training & Consulting) ทางด้าน soft skill (เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์) พร้อมสร้างคุณค่าให้ตัวเอง และคอร์สการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลายรูปแบบให้ท่านได้เลือกสรร และนำมาปรับใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยยึดอุมการณ์ที่ว่า เพราะความสำเร็จของคุณ คือ ความสำเร็จของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์: 088-963-6599

อีเมล: mmtrainingaca@gmail.com

เว็บไซต์: www.mmtrainingaca.com

2. People Synergy Learning Center

ในทุกหลักสูตรของ People Synergy จะเน้นผลลัพธ์ของการสัมมนาที่มีประสิทธิภาพที่เกิดกับตัวผู้เข้าสัมมนาและองค์กรเป็นสำคัญ โดยทีมงาน People Synergy จะคอยดูแลบุคลากรของคุณทั้งก่อน หลัง และในวันสัมมนา 

โดยจะเป็นผู้ช่วยคนสำคัญในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้ทั้งในส่วนบุคคลและองค์กรผ่านการสัมมนาและการเป็นที่ปรึกษา ด้วยหลักสูตรมากมายให้ได้เลือกสรร อีกทั้งยังพร้อมคิดค้นวิธีการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้สอดคล้องต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และนำหลักสูตรเหล่านี้มาปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

สถาบันฝึกอบรมพนักงาน-สถาบันที่2-People Synergy Learning Center

รายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์: 0-2910-2830, 080-776-4072

อีเมล: info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com

เว็บไซต์: www.people-synergy.co.th

3. EnTraining

สถาบันฝึกอบรมพนักงาน-สถาบันที่3-EnTraining

หลักสูตรต่างๆ ของสถาบันฝึกอบรมพนักงานนี้เกิดจากวิทยากรหลายๆ ท่านที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวบรวมเป็นคลังความรู้ไว้เพื่อให้บุคคลที่สนใจในการพัฒนาด้านต่างๆ ได้พิจารณาเข้ามาอบรม โดยคุณสามารถเลือกพิจารณาและเข้าชมตัวอย่างการเทรนนิ่งของทาง EnTraining ได้ที่เว็บไซต์ เพื่อประกอบการตัดสินใจเบื้องต้น 

หากองค์กรของคุณมีความต้องการในกรณีพิเศษ EnTraining ก็มีทีมที่ปรึกษาพร้อมจัดหลักสูตรเฉพาะภายในบริษัท (In-House Training) ให้แก่คุณด้วยเช่นกัน ด้วยประสบการณ์การทำงานกว่า 20 ปี ที่จะให้คุณจะได้รับคุณค่าในแต่ละหลักสูตรอย่างสูงสุด 

รายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 0-2732-2345

อีเมล: asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

เว็บไซต์: www.entraining.net

4. Thailand Productivity Institute

ประสบการณ์กว่า 20 ปีของ Thailand Productivity Institute ที่สร้างและพัฒนาบุคลากรหลากลายองค์กร เป็นศูนย์กลางประสานและรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตทั่วประเทศ รวมไปถึงการให้คำปรึกษาแนะนำโดยวิทยากรที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย อาทิ ด้านบริหารการผลิต ด้านการจัดการองค์กร และด้านจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

สถาบันฝึกอบรมพนักงาน-สถาบันที่4-Thailand Productivity Institute

นอกจากนี้ Thailand Productivity Institute ยังมีหลักสูตรในการทำการวิจัยเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ การจัดการองค์กร ศักยภาพในองค์กร รวมไปถึงฐานข้อมูลต่างๆ ในการชี้วัดผลผลิต ซึ่งผู้ที่สนใจจะได้ศึกษาและเห็นตัวอย่างของวิธีการปฏิบัติที่ดี เพื่อนำความรู้ทางทฤษฎี ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดขึ้นจริง และเหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

รายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์: 02 – 6195500

เว็บไซต์: www.ftpi.or.th

5. HR Center

สถาบันฝึกอบรมพนักงาน-สถาบันที่5-HR Center

อีกหนึ่งสถาบันที่ได้รับการยืนยันจากทีมทรัพยากรบุคคล (HR) ในการคัดเลือกหลักสูตรการอบรมพนักงานเพื่อพัฒนาศักยาภาพบุคลากรในองค์กร ซึ่งสถาบันฝึกอบรมพนักงานนี้เปรียบเหมือนศูนย์กลางของเหล่า HR ในการค้นหาหลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาความรู้และทักษะทั้งในงานส่วน HR ตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงระดับมืออาชีพ บรรยายโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง 

นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตร Inhouse Training ที่ออกแบบมาให้ตรงกับความต้องการของคุณในการพัฒนาพนักงานทุกระดับในองค์กรของคุณ ทีมงานพร้อมให้การช่วยเหลือตั้งแต่การออกแบบหลักสูตรจนถึงการประเมินผล พร้อมเป็นเครื่องมีที่จะนำพาผู้บริหารไปจนถึงพนักงานทั่วไปก้าวสู่ความสำเร็จ

รายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์: (02) 736-2245-7

อีเมล: info@hrcenter.co.th

เว็บไซต์: www.hrcenter.co.th

สรุปท้ายบทความ

การจัดฝึกอบรมพนักงานจะเกิดผลได้ก็ต่อเมื่อองค์กรนั้นๆ โดยตั้งวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อการพัฒนาบุคลากรได้อย่างตรงจุด หากทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือการลงทุนนี้จะไม่สูญเปล่าและจะทำให้อย่างให้พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้มาใช้ประโยชน์ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากคุณกำลังสนใจมองหาสถาบันฝึกอบรมพนักงานด้วยคอร์ส Whole Brain® Thinking ฝึกให้ทีมงาน คิด ครบ คม รอบด้าน เพราะความสำเร็จของคุณ คือความสำเร็จของเรา