Blog

Cover-บทความ-รวมสถาบันฝึกอบรมพนักงาน
Knowledge

5 สถาบันฝึกอบรมพนักงานยอดฮิตมีที่ไหนบ้าง? [ห้ามพลาด]

การจัดการอบรมพนักงานในองค์กร เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เพิ่มขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากรในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) นั้นจะร่วมพัฒนาศักยภาพของพนักงานในองค์กรให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ ซึ่ง “การฝึกอบรมพนักงาน (Training)” เป็นหนึ่งวิธีสำคัญที่จะช่วยให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อความก้าวหน้าของพนักงานในแต่ละบุคคล และความก้าวหน้าของบริษัทไปพร้อมกัน และในปัจจุบันนี้ การฝึกอบรมพนักงาน หรือ การเทรนนิ่ง

Read More »
Cover_บทความ_เทคนิคการเข้าสังคม
Knowledge

7 เทคนิคการเข้าสังคมที่ดีควรมีอะไรบ้าง? [ปรับใช้ได้ทันที]

การมีความรู้รอบด้าน และความสามารถเฉพาะทางติดตัวนั้น เป็นส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ให้มีศักยภาพต่อหน้าที่การงานมากยิ่งขึ้น และด้วยความที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคม จึงส่งผลให้ทักษะการเข้าสังคมมีความจำเป็นไม่แพ้กัน เพราะการเข้าสังคมมีส่วนทำให้เรามีเครือข่ายสังคมที่กว้างขึ้น พร้อมสร้างโอกาสดีๆ ให้แก่ตัวเองได้ในอนาคต  ทักษะในการเข้าสังคม (Social Intelligence) นั้นช่วยเสริม EQ (Emotional Quotient)

Read More »
Coverบทความ-Whole-Brain-คืออะไร?
Knowledge

Whole Brain® Thinking คืออะไร? ช่วยคุณในด้านใดบ้าง?

เปิดแผนที่สมองของคุณให้คิดได้ครบทุกรูปแบบ เพื่อพัฒนาทักษะความคิดของคุณให้ครบ คม รอบด้าน ด้วย Whole Brain® Thinking ทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ได้รับการยอมรับและพิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริง Whole Brain® Thinking จะช่วยให้คุณได้ตัดสินใจทางธุรกิจ บริหารทีม รวมถึงสร้างผลลัพธ์ทางความคิดใหม่ๆ ได้อย่างรอบด้าน

Read More »
Coverบทความ-10-เทคนิคการบริหารเวลา
Knowledge

10 เทคนิคการบริหารเวลาที่ดี [ทำตามนี้มีเวลาอีกเหลือเฟือ]

‘เวลา’ เป็นทรัพยาการที่มีคุณค่าและมีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์เปรียบเหมือนการเสียโอกาสในชีวิตด้วยเช่นกัน ดังนั้นการวางแผนการใช้เวลาหรือการบริหารเวลาในแต่ละวัน คือการปูทางชีวิตของตัวเองให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจ ก่อให้เกิดความสุขและความสำเร็จในชีวิต แม้ว่าคนเราจะได้รับเวลามาอย่างเท่าเทียม แต่ทำไมการใช้เวลาของแต่ละคนนั้นถึงแตกต่าง? ซึ่งความเกี่ยวเนื่องของเวลานั้นถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต

Read More »
Cover02_การคิดบวกควรเริ่มต้นจากอะไร_มีวิธีการอย่างไรบ้าง
Knowledge

การคิดบวกควรเริ่มต้นจากอะไร? มีวิธีการอย่างไรบ้าง?

เมื่อคุณเจอปัญหา คุณมองหาทางออกอยู่เสมอ หรือ เมื่อคุณเจอปัญหา คุณมองหาคนผิด! ประโยคเหล่านี้บ่งบอกถึงการมองโลก หรือ ทัศนคติของคุณ  เมื่อพูดถึงทัศนคติการมองโลกของแต่ละบุคคล มักจะมีเรื่องการมองโลกในแง่ดีและมองโลกในแง่ร้ายอยู่เสมอ การคิดบวกในสถานการณ์ที่ส่งผลดีกับเรา เป็นเรื่องที่ทำได้อย่างง่ายดาย แต่ในบทความนี้จะเน้นถึงการคิดบวกในสถานการณ์ที่ยากลำบากและไม่ได้ส่งผลดีกับคุณเลย ทุกครั้งที่มีการคิดบวกและการคิดลบเกิดขึ้นในแต่ละสถานการณ์ ทุกความคิดส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สึก

Read More »
Coverบทความ-การฝึกอบรมพนักงาน-มีวิธีใดบ้าง
Knowledge

การฝึกอบรมพนักงานมีวิธีไหนบ้าง? เริ่มต้นแบบไหนดีที่สุด?

การจัดฝึกอบรมพนักงานที่ไม่ต่อเนื่อง หรือไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการทำงาน เป็นหนึ่งในอุปสรรคการทำงานของพนักงาน ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลง เกิดการทำงานที่ผิดพลาด หรือไม่สำเร็จได้ตามเป้าหมายของบริษัท  “หากพนักงานไม่ได้รับการฝึกอบรมที่ถูกต้องเพื่อการปฏิบัติงานที่เหมาะสม จะส่งผลให้คุณภาพงาน การผลิตผลงาน รวมถึงความพึงพอใจของลูกค้าเกิดปัญหาขึ้น” – Carol Leaman, CEO ของ Axonify

Read More »