การคิดนอกกรอบมีวิธีฝึกอย่างไร? นอกกรอบยังไงไม่ให้เจ๊ง [ครบถ้วนใน 5 นาที]

MM-cover-คิดนอกกรอบ

เราทุกคนต่างมองหาอะไรที่แตกต่างไปจากสิ่งที่เคยทำ ด้วยการคิดและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่แตกต่างไป แน่นอนว่ามันสร้างผลลัพธ์ใหม่ๆ ที่จะทำให้เราได้พบกับความท้าทาย การแก้ไขปัญหา ความตื่นเต้น ไปจนถึงการค้นพบสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน จนสร้างความสำเร็จให้กับคุณได้ จากรายงาน 2020 Workplace Learning Trends Repost ได้จัด 10 อันดับทักษะทางสังคม หรือ Soft Skills ที่จำเป็นสำหรับการทำงานไว้ 1 ในนั้นคือทักษะ “ความคิดสร้างสรรค์” (Creativity) นั่นหมายความว่าสายงานไหนๆ  ก็กำลังมองหาคนที่มีทักษะคิดสร้างสรรค์มาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของ “การคิดนอกกรอบ”  ในบทความนี้มาเริ่มฝึกฝนการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ และนำไปใช้งานได้จริง เมื่อคุณได้นำทักษะนี้ไปฝึกอยู่เรื่อยๆ จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในอาชีพอย่างแน่นอน การคิดนอกกรอบคืออะไร? หลายๆ ครั้งมักจะมีคนบอกว่า “การคิดนอกกรอบ” เป็นความคิดที่สวนทางกับวิธีคิดที่เป็นเหตุเป็นผล ซึ่งเป็นวิธีคิดที่เรามักถูกพร่ำสอนมา เพราะการคิดนอกกรอบมักจะแปลกใหม่ แหวกขนบ หรือเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคิดจะทำ หรือกล้าที่จะทำ ทำให้ดูล้ำหน้า และไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้  แต่หากลองมองดูให้ดีแล้ว การคิดนอกกรอบเป็นเพียงวิธีการคิดที่จะทำให้เราได้ค้นหาวิธีการใหม่ๆ ที่แตกต่างจากเดิม เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาเพียงเท่านั้นเอง อย่างที่ ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน (Edward […]

การจัดการองค์กรที่ดีควรมีอะไรบ้าง? เริ่มต้นยังไงดี?

MM-cover-การจัดการองค์กร

ไม่ว่าองค์กรจะมีทรัพยากรในด้านอื่นๆ พร้อมแค่ไหน แต่หากไม่มีการบริการการจัดการองค์กรที่ดี แน่นอนว่าสิ่งที่ตามมาคือความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย คนในองค์กรมีเป้าหมายไม่ตรงกัน ทำให้การจะบรรลุความสำเร็จขององค์กรเป็นไปได้ยาก  นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทุกบริษัท และทุกองค์กรควรให้ความสำคัญกับการจัดการองค์กรที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรทุกระดับมีการทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถมองเห็นจุดประสงค์ หรือเป้าหมายในการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อทำให้งานเกิดขึ้นได้อย่างราบรื่น และเข้าใจซึ่งกันและกัน บทความนี้มาพร้อมกับการจัดการองค์กร เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของทุกองค์กร ในการพาให้บริษัทบรรลุจุดวัตถุประสงค์ร่วมกัน อองริ ฟาโยล (Henri Fayol) ผู้เป็นวิศวกรเหมืองแร่ นักวิชาการชาวฝรั่งเศส และผู้ให้กำเนิดทฤษฎี POCCC หรือแนวคิดทฎษฎีการบริการจัดการ (Management Theory) ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่าการจัดการองค์กร ประกอบด้วยการจัดการรอบด้าน ตั้งแต่การวางแผน การปฎิบัติการ การควบคุมงาน และการจัดการองค์กรที่มองว่าหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการคือ  “ความเป็นเอกภาพ” หรือ Unity ที่มองว่าบุคลากรในองค์กรควรมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในทิศทางเดียวกัน เพื่อที่จะสามัคคีกันไปจนถึงความสำเร็จ การจัดการองค์กรหมายถึงอะไร? ความหมายของ “การจัดการ” มีบรรดานักวิชาการได้กล่าวถึง และให้คำนิยามไว้หลายแบบแตกต่างกันในมุมมองของตนเอง “การจัดการ เป็นเทคนิคการทำงานให้สำเร็จ โดยอาศัยผู้อื่น”  แนวคิดของ Mary Parker Follettที่เน้นย้ำเรื่องการประสานงาน เพราะการจัดการหรือการบริหารงานจำเป็นต้องมีการประสานงานที่ประกอบด้วย 4 อย่าง นั่นคือ […]

10 เคล็ด (ไม่) ลับกับการพัฒนาองค์กร [วิกฤตไหนก็รอดได้]

MM-cover-การพัฒนางอค์กร

วงการธุรกิจในปัจจุบันมักจะมีการพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า Disruption กันอยู่บ่อยๆ ซึ่งสิ่งนี้เองสามารถส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรจากสิ่งที่ทำอยู่แบบเดิมๆ ให้เกิดวิถีใหม่ หรืออาจจะทำให้บางสิ่งที่เคยมีอยู่ล้มหายไปเลยก็ได้  โดยสิ่งที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยทั้ง จากการพัฒนาเทคโนโลยี, การเกิดใหม่ของวงการ Start up ไปจนถึงโรคระบาดอย่างโควิด-19 ในช่วงปีที่ผ่านมา ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศษรฐกิจและธุรกิจหลายเจ้าที่ต้องหยุดชะงักไป ซึ่งแน่นอนว่าหากธุรกิจหรือองค์กรที่ไม่ยอมปรับตัวไปตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ก็จะส่งผลกระทบด้านลบที่ยิ่งใหญ่ได้ หากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาองค์กรของคุณ ให้ก้าวต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้จะตอบโจทย์ความก้าวหน้าขององค์กรคุณ ผ่านเคล็ด (ไม่) ลับการพัฒนาองค์กร เพื่อให้คุณมีความพร้อมต่อสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ด้วยวิธีง่ายๆ และสามารถประยุกต์ใช้ได้ในทันที  การพัฒนาองค์กรนั้นจำเป็นจริงหรือ?   ปัจจุบันโลกเราหมุนไปพร้อมความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอน หากองค์กรมีความมุ่งหวังในการสร้างเป้าหมายเพื่ออนาคต การนิ่งเฉยต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนผันอาจไม่ใช่เรื่องดีนัก แม้เป้าหมาย หรือปัจจัยที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์จะเป็นอย่างไร การพัฒนาองค์กรจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารและบุคลากรควรร่วมมือเพื่อความสำเร็จ การพัฒนาองค์กร (Organization Development) จึงต้องอาศัยการพัฒนาภายในองค์กร เพื่อตอบสนองต่อ วิสัยทัศน์ (Vision)  พันธกิจ (Mission)  ค่านิยมหลัก (Core Value)  เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Goal)  ที่องค์กรกำหนดขึ้นมา โดยทุกด้านจะต้องมีความสอดคล้องกัน และส่งผลให้องค์กรพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนได้ ปัจจัยหลักที่ต้องมีการพัฒนาองค์กร ด้วยความที่จุดมุ่งหมายของแต่ละองค์กรนั้นมีความแตกต่างกัน ดังนั้นปัจจัยหรือจุดเปลี่ยนที่แต่ละองค์กรเลือกนำการพัฒนาองค์กรมาประยุกต์ใช้ย่อมแตกต่างกันด้วยเช่นกัน มาดูกันเลยว่าสาเหตุเหล่านั้นจะมีอะไรบ้าง และมีความสอดคล้องกับปัญหาในองค์ของคุณตอนนี้หรือไม่ 1. […]

7 เทคนิคฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ [แบบคนที่ไม่เป็นระเบียบ]

MM-cover-การคิดอย่างเป็นระบบ

การคิดอย่างเป็นระบบเป็นกระบวนการคิดที่เกิดจากการปลูกฝังมาตั้งแต่ในวัยเด็ก บางคนเติบโตมาพร้อมกับทักษะการจัดการที่โดดเด่น ในขณะเดียวกันก็มีคนจำนวนมากที่ยังต้องพัฒนาทักษะนี้ เพื่อทำให้การใช้ชีวิตเป็นระบบระเบียบมากขึ้น นอกจากนี้ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบยังเป็นอีกหนึ่งทักษะ ที่จำเป็นต่อการทำงานในองค์กรเช่นเดียวกัน เพราะจะช่วยให้การทำงานเกิดระบบที่มีประสิทธิภาพ และจัดการงานหรือโปรเจ็คต่างๆ ได้อย่างรอบคอบรวดเร็ว ถ้าคุณมีความมุ่งมั่นที่จะฝึกฝนความคิดให้เป็นระบบยิ่งขึ้น บทความนี้จะตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ ด้วยเทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบง่ายๆ อ่านจบเพียงครั้งเดียวก็เห็นผลทันที โดยไม่ต้องมีทักษะพื้นฐานมาก่อน  การคิดอย่างเป็นระบบเริ่มต้นอย่างไร? การคิดอย่างเป็นระบบ คือการคำนึงถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งในมุมมองภาพรวมที่เป็นระบบ โดยมีส่วนประกอบย่อย ที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันและกัน อย่างมีเหตุผล เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด ที่จะส่งผลให้การแก้ปัญหานั้นมีความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว ซึ่ง Bertalanffy นักชีววิทยา เป็นคนแรกที่เริ่มกล่าวถึงแนวคิดนี้และถูกพัฒนาไปสู่สาขาอื่นๆ จนเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย เช่น ฟิสิกส์ ที่มีการตั้งข้อสันนิษฐาน (Thesis) และเกิดการสังเคราะห์ (Synthesis) สิ่งใหม่ เพื่อนำไปพัฒนาต่อจนเกิดผลลัพธ์ที่ตามหา ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีลำดับขั้นตอนต่างๆ ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันจากส่วนย่อยไปสู่ส่วนใหญ่อย่างเป็นระบบ การคิดอย่างเป็นระบบมี 2 ประเภท ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบมีความสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นคุณจะดำรงตำแหน่งในระดับผู้บริหารหรือพนักงานก็ตาม การมีทักษะนี้ติดตัวจะยิ่งเสริมศักยภาพของคุณในเรื่องการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ด้วยเหตุนี้ เราจะพาคุณเจาะลึกการคิดอย่างเป็นระบบขึ้นอีกขั้น เพื่อให้คุณเข้าใจอย่างถ่องแท้และนำไปประยุกต์ใช้จนเกิดประโยชน์ได้ด้วยการคิดเชิงระบบ 2 ประเภท ดังนี้ 1. การคิดอย่างเป็นระบบทางตรง การคิดประเภทนี้จะมุ่งเน้นที่กระทำโดยตรง ซึ่งเป็นรูปแบบการคิดตามพื้นฐานของมนุษย์ […]

10 เคล็ดลับการพัฒนาตนเองในยุค New Normal [วิกฤตไหนก็อยู่รอด]

MM-cover-การพัฒนาตนเอง

หากกล่าวถึงบทเรียนอันล้ำค่าประจำปี 2563 คงต้องยกให้กับวิกฤตการณ์ COVID – 19 หรือ การแพร่ระบาดโคโรน่าไวรัส ที่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แก่มวลมนุษย์ทั่วโลก และผลกระทบวงกว้างต่อธุรกิจแทบทุกวงการ จึงต้องเกิดการปรับตัวเข้าสู่ “ยุค New Normal” เพื่อให้การใช้ชีวิตและภาคธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้ ในบทความนี้มาเริ่มต้นเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองในยุค New Normal เพื่อให้คุณได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก และนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิต รวมถึงเป็นไอเดียเพื่อนำไปต่อธุรกิจของคุณให้รอดพ้นจากวิกฤต เตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่ยุค New Normal    New Normal เป็นการดำเนินชีวิตรูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากอดีต เพราะผลกระทบจากบางสิ่ง จนทำให้แนวทางการปฏิบัติที่สังคมคุ้นเคย ต้องแปรเปลี่ยนไปสู่วิถีใหม่ภายใต้หลักการใช้ชีวิตใหม่ที่ไม่คุ้นเคย  ซึ่งประกอบด้วย วิธีคิด  วิธีเรียนรู้ วิธีสื่อสาร  วิธีปฏิบัติและการจัดการ  สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง จนเกิดเป็นผลกระทบครั้งใหญ่ในทั่วโลก ส่งผลให้เศรษฐกิจเข้าสู่ขั้นวิกฤตด้วยเช่นกัน และเหตุนี้จึงทำให้องค์กรต่างๆ มีความตื่นตัวมากขึ้นที่จะเร่งพัฒนาตนเองให้อยู่รอดในรูปแบบของ New Normal New Normal สร้างความเปลี่ยนแปลง ในเชิงการตลาดแล้ว พฤติกรรมของผู้บริโภคถือว่าเป็นเรื่องยากที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ แต่ด้วยวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่อย่าง COVID – 19 […]

10 เทคนิคการฝึกสมองง่ายๆ แต่ได้ประสิทธิภาพ [ใครๆ ก็ฉลาดได้]

MM-cover-เทคนิคการฝึกสมอง

หลายคนน่าจะเคยได้ยินคำว่า “ไม่มีใครแก่เกินที่จะเรียนรู้” ขึ้นอยู่กับว่าเราพร้อมที่จะเปิดรับและแสวงหาความรู้อยู่ตลอดหรือไม่ เพราะสมองของคนเรามีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดชีวิต (Neuroplasticity) โดยเมื่อมีการฝึกฝนสมองอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้เซลล์สมองมีการสร้างขึ้น ปรับตัว และเติบโตอย่างสม่ำเสมอ ในบทความนี้เราได้รวบรวม 10 เทคนิคฝึกสมองแบบง่ายๆ ที่คุณสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของสมอง ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เข้าใจสมองก่อนจะฝึกฝน โครงสร้างของสมอง (Brain) นั้นมีหน้าที่และการทำงานที่ซับซ้อน ก่อนจะเริ่มฝึกสมองเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพความจำ คุณจะต้องเข้าใจกลไกการทำงานของสมองเบื้องต้นก่อนว่าเป็นอย่างไร  ตามโครงสร้างการทำงานของสมองถูกตีแผ่เป็นภาพใหญ่ โดยมีหน้าที่หลักคือการชักจูงร่างกายให้เป็นไปตามที่สมองคิด และสั่งการด้วยสิ่งเร้าต่างๆ ที่กระตุ้นให้ร่างกายมีการตอบสนอง ซึ่งพฤติกรรมทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากความซับซ้อนของสมองที่ประกอบด้วยเซลล์จำนวนนับแสนล้าน แตกแขนงและเชื่อมต่อกันเป็นร่างแหขนาดใหญ่ ทำให้สมองของเรามีความสามารถในพัฒนาศักยภาพทั้งหลายแขนงอย่างไม่หยุดพัก เพราะอะไร “หัวกะทิ” จึงเป็นฉายาที่ได้รับไม่ทั่วถึง? คุณคงเคยได้ยินมาบ้างกับฉายาวัยเด็กของผู้ทำคะแนนสูงอย่าง “เด็กหัวกะทิ” ในเมื่อเรามีสมองเหมือนกันแล้วเหตุใด เด็กที่ได้รับสมญานามนี้ถึงมีน้อยนัก?  คำตอบคือ ศักยภาพสมองของแต่ละคนมีไม่เท่ากันนั่นเอง แม้เราจะใช้งานไปพร้อมๆ กับเพื่อนในห้องเรียนหรือที่ทำงาน ใช่ว่าสิ่งที่รับรู้จะเท่ากันเพราะประสิทธิภาพการทำงานของสมองแต่ละคนมีลิมิตที่แตกต่าง แต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นหัวกะทิไม่ได้ คุณเคยสังเกตกระบวนการคิดของเด็กหัวกะทิที่เราเคยเจอในห้องเรียนไหม? กลุ่มคนเหล่านี้จะมีทักษะและเทคนิคการคิดต่างๆ ที่ว่องไวจนเราต้องรู้สึกว้าวกับความฉลาดตรงหน้า ถ้าลองสังเกตดีๆ คุณจะรู้ได้เลยว่า กลุ่มคนเหล่านี้มีการฝึกสมองอย่างหนักและสม่ำเสมอ ในการคิดวิเคราะห์โจทย์ต่างๆ คล้ายกับร่างกายของเราที่ยิ่งออกกำลังกายก็จะยิ่งส่งผลให้ร่างกายนั้นแข็งแรง  หากสมองได้รับการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะด้วยการคิดวิเคราะห์ หรือจินตนาการ ทั้งหมดนี้ทำให้สมองของคุณมีแนวโน้มที่จะพัฒนาก้าวหน้ามากขึ้น โดยที่ไม่เกี่ยวกับเพศหรือวัย  3 ปัจจัยที่มีส่วนในการพัฒนาสมอง […]

10 เทคนิคการฝึกสมองง่ายๆ แต่ได้ประสิทธิภาพ [ใครๆ ก็ฉลาดได้]

MM-cover-บทความ ฝึกสมอง

หลายคนน่าจะเคยได้ยินคำว่า “ไม่มีใครแก่เกินที่จะเรียนรู้” ขึ้นอยู่กับว่าเราพร้อมที่จะเปิดรับและแสวงหาความรู้อยู่ตลอดหรือไม่ เพราะสมองของคนเรามีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดชีวิต (Neuroplasticity) โดยเมื่อมีการฝึกฝนสมองอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้เซลล์สมองมีการสร้างขึ้น ปรับตัว และเติบโตอย่างสม่ำเสมอ ในบทความนี้เราได้รวบรวม 10 เทคนิคฝึกสมองแบบง่ายๆ ที่คุณสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของสมอง ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เข้าใจสมองก่อนจะฝึกฝน โครงสร้างของสมอง (Brain) นั้นมีหน้าที่และการทำงานที่ซับซ้อน ก่อนจะเริ่มฝึกสมองเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพความจำ คุณจะต้องเข้าใจกลไกการทำงานของสมองเบื้องต้นก่อนว่าเป็นอย่างไร  ตามโครงสร้างการทำงานของสมองถูกตีแผ่เป็นภาพใหญ่ โดยมีหน้าที่หลักคือการชักจูงร่างกายให้เป็นไปตามที่สมองคิด และสั่งการด้วยสิ่งเร้าต่างๆ ที่กระตุ้นให้ร่างกายมีการตอบสนอง ซึ่งพฤติกรรมทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากความซับซ้อนของสมองที่ประกอบด้วยเซลล์จำนวนนับแสนล้าน แตกแขนงและเชื่อมต่อกันเป็นร่างแหขนาดใหญ่ ทำให้สมองของเรามีความสามารถในพัฒนาศักยภาพทั้งหลายแขนงอย่างไม่หยุดพัก เพราะอะไร “หัวกะทิ” จึงเป็นฉายาที่ได้รับไม่ทั่วถึง? คุณคงเคยได้ยินมาบ้างกับฉายาวัยเด็กของผู้ทำคะแนนสูงอย่าง “เด็กหัวกะทิ” ในเมื่อเรามีสมองเหมือนกันแล้วเหตุใด เด็กที่ได้รับสมญานามนี้ถึงมีน้อยนัก?  คำตอบคือ ศักยภาพสมองของแต่ละคนมีไม่เท่ากันนั่นเอง แม้เราจะใช้งานไปพร้อมๆ กับเพื่อนในห้องเรียนหรือที่ทำงาน ใช่ว่าสิ่งที่รับรู้จะเท่ากันเพราะประสิทธิภาพการทำงานของสมองแต่ละคนมีลิมิตที่แตกต่าง แต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นหัวกะทิไม่ได้ คุณเคยสังเกตกระบวนการคิดของเด็กหัวกะทิที่เราเคยเจอในห้องเรียนไหม? กลุ่มคนเหล่านี้จะมีทักษะและเทคนิคการคิดต่างๆ ที่ว่องไวจนเราต้องรู้สึกว้าวกับความฉลาดตรงหน้า ถ้าลองสังเกตดีๆ คุณจะรู้ได้เลยว่า กลุ่มคนเหล่านี้มีการฝึกสมองอย่างหนักและสม่ำเสมอ ในการคิดวิเคราะห์โจทย์ต่างๆ คล้ายกับร่างกายของเราที่ยิ่งออกกำลังกายก็จะยิ่งส่งผลให้ร่างกายนั้นแข็งแรง  หากสมองได้รับการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะด้วยการคิดวิเคราะห์ หรือจินตนาการ ทั้งหมดนี้ทำให้สมองของคุณมีแนวโน้มที่จะพัฒนาก้าวหน้ามากขึ้น โดยที่ไม่เกี่ยวกับเพศหรือวัย  3 ปัจจัยที่มีส่วนในการพัฒนาสมอง […]

5 หลักการบริหารองค์กร [ที่ผู้ประกอบการควรทราบ]

MM-cover-บทความบริหารองค์กร

ทุกวันนี้มีหลายองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อแข่งขันล่าความสำเร็จ ไม่ว่าจะเปิดกิจการโดยลำพัง หรือมีการร่วมหุ้นลงทุนก็ตาม โดยแต่ละองค์กรก็มีเพียงสูงสุดอย่างเดียวกัน นั่นคือ การทำให้ประกอบธุรกิจนั้นให้ประสบผลสำเร็จอย่างสูงสุด ความสำเร็จนั้นไม่ได้เกิดขึ้นได้เพราะความโชคดีของผู้ประกอบการคนใดคนหนึ่ง แต่ผลของความก้าวหน้าไปยังจุดหมายนั้น เกิดขึ้นได้จากการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ ให้เดินทุกคนเดินไปตามทิศทางขององค์กร และพร้อมนำพาความสำเร็จขององค์กรให้ก้าวไกลอย่างไม่หยุดยั้ง แน่นอนว่าทีมคือปัจจัยหลักในการนำพาความสำเร็จมายังองค์กร โดยหนึ่งในการการสร้างประสิทธิภาพที่ดี คือการบริหารองค์กรของผู้ประกอบการ ที่พร้อมนำทีมไปยังจุดหมายที่ตั้งไว้  บทความนี้จะช่วยแนะแนวทางสำหรับหลักการบริหารองค์กร ที่เข้าใจง่ายและพร้อมประยุกต์ใช้กับองค์กรทุกรูปแบบ ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด การบริหารองค์กรที่แท้จริง “การบริหาร” คือ  กระบวนการวางแผน การจัดองค์กร การสั่งการและการควบคุมในองค์กร ที่ก่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร หรือกระบวนการทำงานที่เป็นผลสำเร็จด้วยการใช้บุคคล และทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายของความต้องการ การบริหารองค์กร เปรียบเหมือนกุญแจสำคัญที่จะพาองค์กรปลดล็อกอุปสรรคต่างๆ ไปสู่ความสำเร็จโดยอาศัยทักษะ และความสามารถของผู้ประกอบการในการพัฒนาองค์กร  ซึ่งกระบวนการการบริหารองค์กร เป็นบทบาทและหน้าที่ที่ผู้ประกอบการควรปฏิบัติ และนำพาบุคลากรทุกระดับ ให้เดินตามนโยบายขององค์กรด้วยความหนักแน่น และสร้างความเป็นหนึ่งเดียวแก่องค์กร เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ตามขั้นตอนของการบริหารองค์กรทั้ง 5 ข้อ ซึ่งประกอบไปด้วย  กระบวนการการวางแผน  การจัดสรรบุคลากร  การสร้างผู้นำ  การสั่งการ  การควบคุมองค์กรให้อยู่ในมาตรฐาน หากทุกคนเข้าใจถึงการบริหารองค์อย่างแท้จริง ทิศทางการไปสู่ความสำเร็จจะไม่ใช่เรื่องยากเกินความสามารถ ทั้งนี้ขึ้นอยู่ที่ความเข้าใจและการนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากลำดับขั้นตอนการบริหารองค์กรเบื้องต้นแล้ว “การเป็นผู้นำองค์กรที่ทันโลก” เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้ประกอบการควรมี  ความเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นได้ทุกวัน […]

10 วิธีฝึกกระบวนการคิด เริ่มต้นไม่ยาก [เพียงเข้าใจการทำงานสมอง]

MM-cover-บทความ-ฝึกกระบวนการคิด

กระบวนการคิดเป็นสิ่งที่ถูกนำมาใช้ในทุกวันของมนุษย์ ซึ่งแต่ละคนก็นำกระบวนการคิดไปใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเพื่อการพัฒนาตนเอง การแก้ปัญหา หรือการเอาตัวรอด ทุกอย่างล้วนต้องใช้ความคิดเพื่อหาคำตอบ และทางออกที่ดีที่สุดให้แก่ตัวเอง ซึ่งกระบวนการคิดเป็นหนึ่งในกระบวนการทำงานของสมอง ที่เริ่มจากการมีสิ่งเร้ามากระตุ้นให้เกิดความสนใจต่อสิ่งนั้น และเปิดโหมดการรับรู้ด้วยการฟัง พูด อ่าน เขียนและดู เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  ในบทความนี้จะพาทุกคนไปเรียนรู้การฝึกกระบวนการคิดอย่างง่ายและนำมาใช้ได้จริง ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทำงานของสมองส่งผลต่อความคิด สมองเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่มีกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน โดยแบ่งออกเป็นสองซีก คือ ซีกซ้าย และซีกขวา ที่จะคอยควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อซีกตรงข้ามของร่างกาย นอกจากนี้สมองทั้งสองซีกยังบรรจุข้อมูลที่แตกต่างกัน คือ การทำงานของสมองซีกซ้าย มีหน้าที่ในการควบคุมการพูด การใช้ภาษา การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ การใช้เหตุผลต่างๆ และควบคุมการทำงานซีกขวาของร่างกาย การทำงานของสมองซีกขวา ด้านที่เป็นแหล่งควบคุมมิติสัมพันธ์ต่างๆ และความสุนทรีย์ทางอารมณ์ เช่น ดนตรี เพลง งานศิลปะต่างๆ เป็นแหล่งส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ที่สร้างขึ้น และควบคุมการทำงานของร่างกายด้านซ้าย เห็นได้ชัดว่าสมองทำหน้าที่เป็นกลไกหลักที่สอดคล้องต่อการทำงานในระบบร่างกายของมนุษย์ หากเมื่อใดที่สมองทำงานผิดพลาด ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของทักษะหรือกระบวนการคิด แต่จะรวมไปถึงสุขภาพร่างกายของเราด้วยเช่นกัน ซึ่งกระบวนการคิดนั้นจะคอยแยกองค์ประกอบ ความเหมือน – ความแตกต่าง, การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ รวมไปถึงการสรุปอย่างใช้เหตุผล ทั้งหมดนี้เป็นวิธีการที่เกิดขึ้นภายในสมอง ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ แต่แสดงออกมาได้ด้วยการกระทำ เช่น การพูด […]

7 เคล็ดลับช่วยให้การตัดสินใจของคุณดีขึ้น [อ่านจบใน 5 นาที]

MM-cover-พัฒนาการตัดสินใจ

เราทุกคนย่อมมีทางเลือกที่หลากหลายในการตัดสินใจ ซึ่งแต่ละเส้นทางที่เลือกนั้นก็มีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไป โดยเราไม่สามารถรู้ผลลัพธ์ในแต่ละหนทางได้ว่าสิ่งที่ตามมาหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร และเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจำเป็นจะต้องเลือกตัดสินใจในอะไรบางอย่างพื่อให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ กระบวนการเลือกหรือการตัดสินใจจะถูกนำมาใช้เพื่อหาทางออกให้แก่ตัวคุณเอง จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียพบว่าคนเราต้องตัดสินใจกว่า 70 ครั้งในแต่ละวัน อย่างเช่น การตัดสินใจเรื่องเล็กน้อยในชีวิตประจำวัน เช้านี้กินอะไรดี?, วันนี้แต่งตัวแบบไหนดี? หรือ เราจะไปทำงานอย่างไรในวันฝนตก? เป็นต้น ทุกคนจะเห็นได้ชัดว่าปัญหาในใจนั้นคือคำถาม และการตัดสินใจคือคำตอบที่ส่งผลแก่ตัวเอง แต่การตัดสินใจนั้นยังคงเป็นเรื่องยากสำหรับบางคนอยู่ เพราะการตัดสินใจผิดเพียงไม่กี่ครั้ง ก็ทำให้ไม่กล้าตัดสินใจอีกต่อไป ในบทความนี้จะนำคุณไปเรียนรู้กระบวนการความคิดง่ายๆ ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาดูกันเลยว่าวิธีการต่อไปนี้ จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นขนาดไหน การตัดสินใจที่แท้จริงคืออะไร? การตัดสินใจ (Decision Making) คือ กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง จากหลายๆ ทางเลือกที่พิจารณา หรือประเมินอย่างดีแล้วว่าเป็นทางที่จะประสบความสำเร็จ และบรรลุวัตถุประสงค์  ซึ่งผลการศึกษาในกระบวนการทางเลือก หรือการตัดสินใจจากมุมมองของนักวิชาการ แตกต่างกันในบางรายละเอียดแต่มีประเด็นหลักที่มองตรงกันและถูกแบ่งความหมายของการตัดสินใจได้ 3 รูปแบบ 1. การตัดสินใจเป็นกระบวนการ (Process)  เป็นวิธีที่ผ่านกระบวนการคิด พิจารณา วิเคราะห์อย่างถี่ถ้วน แล้วตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุด โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้ในการเลือกทางที่ดีที่สุด การเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร (Search)  การออกแบบ (Design)  การเลือก (Choice)  2. การตัดสินใจเกี่ยวข้องกับทางเลือก […]